Tjänster

Klientskötsel
AI Data sköter driften och supporten av användarnas arbetsstationer. I detta innefattas uppdateringar av programvaror, felsökning, installation av nya program och kringutrustning, ominstallation av operativsystem, installation av nya arbetsstationer samt användar handledning.

Serverskötsel
AI Data tar det totala ansvaret för drift och underhåll av kundens servrar. Vi ser till att förebygga framtida problem som kan uppstå genom att kontinuerligt övervaka kundens servrar och applikationer. Detta gör att kunden kan koncentrera sig helt på sin verksamhet utan att behöva lägga ner kraft och energi på att underhålla det egna system.

Helhetsskötsel
AI Data fungerar som kundens interna dataavdelning med totalt ansvar för kundens interna datamiljö. Vi ansvarar då för servrar och klienter samt nätverket alltid är i topptrim hos kunden. Detta gör vi genom att förebygga problem, säkerställa att backupen alltid fungerar och att alla program alltid har dom senaste uppgraderingarna.

Hjälper användarna med deras frågor och problem.

Uppgraderar och installerar ny maskinvara och mjukvara i kundens miljö och fungerar som ett bollplank för företagets ledning.

Allt detta efter överenskommelse mellan AI Data och kunden.

Fjärrstyrning
AI Data kopplar upp sig emot kundens system och går igenom loggar och backuper, och går igenom servrarnas resurser så som hårddiskutrymme mm. Och på detta sätt förebygger många uppkommande problem innan dom leder till allvarligare systemstop.

Övervakningen sker regelbundet efter överenskommelse med kunden.

På platsen Support
Vi kommer till er när ni behöver hjälp och ansvarar för att lösningen på uppdraget är snabbt och kostnadseffektivt åtgärdat.